Old biology lesson in classroom

Bez wody nie było by życia

Trafne hasło, które usłyszałem po raz pierwszy w przedszkolu jako małe dziecko. Nie rozumiałem wtedy tego problemu. Myślałem sobie w głowie ”to wody może zabraknąć?”  

Jest stałym elementem  życia, a nawet można odważnie powiedzieć, że jest życiem. Rośliny tak i jak inne organizmy żywe potrzebują dużej ilości H2O ponieważ woda jest głównym składnikiem chemicznych komórek. Przyglądając się bliżej, procentowo podając ilość wody w roślinach sprawa wygląda następująco:

-w tkankach aktywnych metabolicznie wynosi aż od 70% do 90%

– zawartość w protoplazmie to około 85%-90%

Protoplazma jest to część komórki, która oddzielona jest od środowiska błoną komórkową. Znajduje się w niej jądro komórkowe i cytoplazmę.

– w organellach takich jak chloroplasty czy mitochondria około 50%

Jak widać woda jest niezbędna do funkcjonowania roślin, ale powstają zatem pytania:  w jaki sposób jest pobierana? co się z nią dzieje? do czego konkretnie potrzebna jest roślinie?

Rośliny pobierają wodę dzięki żywym komórkom włośników korzeniowych, które są wytworem ryzodermy.  Powierzchnia chłonna stworzona przez włośniki jest kilkaset razy większa niż powierzchnia korzeni! Większa część roślin sięga maksymalnie w głąb gleby od 40 do 50 cm. Głębiej sięgają korzenie roślin drzewiastych.

Co dalej dzieje się z wodą?

Po pobraniu przez włośniki korzenne wody, wędruje ona do kory pierwotnej, endodermy i perycykl do ksylemu działa to na zasadzie osmozy. Następnie do organów nadziemnych dostaje się poprzez transport elementami drewna. Roślina może pobierać wodę także częścią nadziemną, dzięki hydatodom lub tzw. szparkom wodnym (miejsca w epidermie liścia). Jednak w małej mierze zaspokaja to zapotrzebowanie rośliny na wodę.

 

Źródło: https://brainly.pl/zadanie/9155398

 

Koniecznie należy wspomnieć o procesie transpiracji. Jest to czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin przez aparay szparkowe, skórkę oraz przetchlinki. Powstaje pytanie: to najpierw roślina pobiera  wodę żeby potem stracić? Nie do końca. Proces transpiracji jest niezbędny w przewodzeniu wody przez tkanki roślinne, obniża dzięki temu temperaturę rośliny co chroni ją przed przegrzaniem bądź tzw. sparzeniem. Dla przykładu roślina poprzez aparaty szparkowe traci aż 90% wody, a w sumie to 99% wody pobranej po przez włośniki korzenne . Czyli jeżeli roślina pobierze 100 litrów wody w procesie transpiracji traci 99 litrów! Czynnikami wpływającymi na ilość parowanej wody są: gatunek rośliny, temperatura, szybkość wiatru , wilgotność powietrza.

Jak widać woda jest życiem.

Woda roślinom potrzebna jest do:

-produkcji pokarmu

– wraz z wodą rośliny czerpią z gleby sole mineralne

– dzięki wodzie w roślinie transportowane są substancje pokarmowe

– schładza roślinę poprzez parowanie wody chroniąc ją przed przegrzanie

Tags: No tags