srtgwna

Czym jest elektrosmog ?

Każdy z nas chciałby oddychać świeżym powietrzem bez obaw, że po kilku głębszych wdechach zostanie napoczęta reakcja łańcucha tworząca choroby układu oddechowego. 

Wiele się słyszy o zanieczyszczeniach powietrza, o smogu oraz zagrożeniach płynących z nieprzestrzegania polityki unijnej w sprawie walki ze smogiem. Jednak czy wiemy czym tak naprawdę jest smog i dlaczego powstaje? Słowo „smog” pochodzi od słów z języka angielskiego smoke (dym) oraz fog (dym). Jest zjawiskiem atmosferycznym, który powstaje na skutek zmieszania się mgły z dymem oraz spalinami. Smog występuje głównie w okresie zimowym, a głównym winowajcą są gospodarstwa domowe, które produkują 52% smogu, kolejno 17 % farbyki oraz 10 % samochody. W składzie smogu znajdziemy takie związki chemiczne jak: tlenek siarki, tlenek azotu, substancje stałe (pyły zawieszone), kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Pragnę zatrzymać się na słowie „kancerogenne” co oznacza rakotwórczy. Bowiem smog przyczynia się do mutacji materiału genetycznego i powstawania nowotworów. Podejrzewam, że większość z czytelników spojrzała w tym momencie za okno w poszukiwaniach zagrożenia albo wstrzymała oddech. Jednak to nie wszystko ta ulotna trucizna może powodować także alergie, astmy, przewlekłe zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową, paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej u noworodków. 

Czym jest elektrosmog ?

Zródło: http://www.pgtechnik.pl/smog-elektromagnetyczny

Elektrosmog to określenie promieniowania elektromagnetycznego o różnej częstotliwości. Promieniowanie bierze się z takich urządzeń jak radio, telewizor, telefon komórkowy, internet bezprzewodowy wi-fi. Promieniowanie elektromagnetyczne jest czynnikiem stresogennym i może zaburzać funkcjonowanie całego organizmu. Pomimo tego, że jest to poważny problem często zostaje pomijany, a przez niektórych nazywany teoriami spiskowymi.

 Rośliny jonizują powietrze ujemnie co wpływa korzystnie na człowieka. Jedną z tych roślin jest skrzydłokwiat który nie tylko pochłania benzen i aceton z pomieszczenia ale również elektrosmog emitowany przez urządzenia elektryczne.

 

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/773071092266919961/

Tags: No tags